Γενικοί όροι

Γενικοί όροι για την αγορά μέσω του ιστότοπου ηλεκτρονικού εμπορίου waxx.gr

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του διαδικτυακού καταστήματος waxx.gr, θεωρείται ότι αποδέχεστε τους Γενικούς Όρους, που αναφέρονται παρακάτω στο παρόν έγγραφο. Αν δεν συμφωνείτε με τους γενικούς όρους του waxx.gr, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα.

Το παρόν έγγραφο περιέχει τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, με τους οποίους η La Dique JSC (comp. number: 206833035, address: Bulgaria,Plovdiv, str. Kaliakra 7), εφεξής καλούμενη waxx.gr, παρέχει υπηρεσίες στους χρήστες της μέσω του διαδικτυακού καταστήματος waxx.gr. Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις που ακολουθούν συνιστούν συμφωνία για τη σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας μεταξύ του προσώπου που συμφωνεί με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, εφεξής καλούμενος "Πελάτης", αφενός, και η waxx.gr, αφετέρου, στα πλαίσια της παραγγελίας και αγοράς των προϊόντων που προσφέρονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος waxx.gr.

Προϋποθέσεις για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. (Διαδικτυακή συμφωνία.)

Το Waxx.me ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ!Το κόστος επιστροφής των αγαθών βαρύνει τον Πελάτη.

Λόγω της φύσης του διαδικτυακού εμπορίου Επιστροφή/ Καταγγελία σύμφωνα με το ΟΔΗΓΙΑ 2011/83/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, για τα αγαθά που έλαβε ο Πελάτης μπορεί να γίνει χωρίς ρητούς λόγους εντός 14 ημερών από την αγορά και εφόσον η κατάσταση των προϊόντων είναι η ίδια με εκείνη τη στιγμή αγοράς στο κατάστημα (στην περίπτωση αυτή κατά την παράδοση), συμπεριλαμβανομένης της άθικτης συσκευασίας.

Τμήματα πακέτων προσφοράς δεν μπορούν να επιστραφούν.

Τα μεταχειρισμένα προϊόντα δεν μπορούν να επιστραφούν.

Η επιστροφή ενός συγκεκριμένου προϊόντος καλύπτεται πάντα από τον πελάτη. Το Waxx.gr δεν καλύπτει τα έξοδα επιστροφής σε καμία περίπτωση.

Περιστασιακά μπορεί να υπάρχουν πληροφορίες στον ιστότοπό μας ή στην Υπηρεσία που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που μπορεί να σχετίζονται με περιγραφές προϊόντων, τιμές, προσφορές, χρεώσεις αποστολής προϊόντων, χρόνους μεταφοράς και διαθεσιμότητα. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε πληροφορίες ή να ακυρώσουμε παραγγελίες εάν οποιαδήποτε πληροφορία στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο είναι ανακριβής ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση (ακόμη και μετά την υποβολή της παραγγελίας σας).

ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η waxx.gr παρέχει στον Πελάτη την δυνατότητα να αγοράζει τα προσφερόμενα στην ιστοσελίδα waxx.gr προϊόντα και να πληρώνει την αντίστοιχη τιμή πώλησης με την αυστηρή τήρηση από τον Πελάτη των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων καθώς και των πρόσθετων απαιτήσεων που αναφέρονται στους αντίστοιχους ιστότοπούς της waxx.gr για τα συγκεκριμένα προϊόντα.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Εφόσον τα προϊόντα που προσφέρονται από την waxx.gr είναι ποικίλα και διαρκώς συμπληρώνονται και τροποποιούνται με σκοπό τη βελτίωση και επέκταση της γκάμας των προϊόντων, καθώς και σε σχέση με νομοθετικές αλλαγές που επηρεάζουν τους όρους προσφοράς τους, οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις μπορούν να τροποποιηθούν μονομερώς από την waxx.gr

ΤΙΜΕΣ

Η οφειλόμενη από τον Πελάτη τιμή πώλησης αναφέρεται στην πρόσκληση αγοράς των αγαθών κατά την υποβολή της εντολής αγοράς.

Όλες οι τιμές στο waxx.gr είναι σε ευρώ.

Η τιμή πώλησης που οφείλει ο Πελάτης αναφέρεται στην πρόσκληση για αγορά των αγαθών κατά την υποβολή της παραγγελίας αγοράς.

Οι τιμές των προϊόντων μας υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε μέρος ή περιεχόμενο αυτής) χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας ή έναντι τρίτου για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή της Υπηρεσίας.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η τιμή κατά την προηγούμενη παράγραφο και το κόστος παράδοσης μπορούν να καταβληθούν με τον ακόλουθο τρόπο: σε μετρητά από τον Πελάτη ή από τρίτο για λογαριασμό του Πελάτη, με αντικαταβολή, πληρωμή μέσω PayPal.com, πληρωμή με κάρτα

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Το προϊόν παραδίδεται στον Πελάτη ή σε τρίτο, που αποδέχεται και αναγνωρίζει την παραλαβή του προϊόντος εκ μέρους του Πελάτη. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν βρεθεί εντός της προθεσμίας παράδοσης στη διεύθυνση που ο ίδιος έχει δηλώσει ή αν δεν υπάρχει πρόσβαση και συνθήκες για την παράδοση του προϊόντος εντός αυτής της προθεσμίας, η waxx.gr απαλλάσσεται από την υποχρέωσή της να παραδώσει τα παραγγελθέντα προς αγορά προϊόντα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΡΝΗΣΗΣ

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να παραλάβει τα αγαθά που έχει παραγγείλει, όταν:

  • - το παραδοθέν προϊόν προφανώς δεν αντιστοιχεί στην παραγγελία που έγινε από τον Πελάτη και αυτό μπορεί να εξακριβωθεί με έναν απλό έλεγχο
  • - το προϊόν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά του
  • - η τιμή που πρέπει να πληρώσει ο Πελάτης δεν αντιστοιχεί στην οφειλόμενη τιμή,

Κατά την παράδοση του πακέτου, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να ελέγξει για ορατές ζημιές πακέτου που μπορεί να σηματοδοτήσουν ζημιά στο περιεχόμενο και εάν υπάρχουν, ο πελάτης θα πρέπει να αρνηθεί το πακέτο.

Σε περίπτωση ζημιάς στα εμπορεύματα, επικοινωνήστε με τον courier, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να συντάξει αναφορά για ζημιά στην αποστολή.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΌΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την παροχή υπηρεσιών σε οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή.

Μπορούμε, κατά την κρίση μας, να ακυρώσουμε ποσότητες που αγοράστηκαν ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες που υποβάλλονται από ή κάτω από τον ίδιο λογαριασμό πελάτη, την ίδια πιστωτική κάρτα και/ή παραγγελίες που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης και/ή αποστολής. Σε περίπτωση που κάνουμε μια αλλαγή ή ακυρώσουμε μια παραγγελία, ενδέχεται να επιχειρήσουμε να σας ενημερώσουμε επικοινωνώντας με το e -mail ή/και τη διεύθυνση χρέωσης/τον αριθμό τηλεφώνου που δόθηκε τη στιγμή που έγινε η παραγγελία.

Συμφωνείτε να παρέχετε τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες αγοράς και λογαριασμού για όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται στο κατάστημά μας.Συμφωνείτε να ενημερώσετε άμεσα τον λογαριασμό σας και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης email και των αριθμών της πιστωτικής σας κάρτας και ημερομηνιών λήξης, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας όπως απαιτείται.

End of Return policy & Refund policy